Jäsenmaksu

Jäsenmaksut

  

 

Vuonna 2020 jäsenmaksu on 1,38 prosenttia, ja se maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Liiton osuus jäsenmaksusta on 1,05% ja työttömyyskassan osuus 0,33%. Liiton jäsenmaksusta 20 prosenttia palautetaan yhdistykselle käytettäväksi paikalliseen edunvalvontaan ja toimintaan.

 

 

 

 

Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu maksetaan
kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Jäsenmaksu maksetaan myös luontoisedusta, lomarahasta ja lomakorvauksesta. Myös irtisanomisajan palkasta ja työsuhteen päättyessä maksettavasta ylimääräisesta korvauksesta maksetaan jäsenmaksu.

Mimimijäsenmaksu
Palkkatuloa ja siihen rinnastettavaa tuloa vailla olevat jäsenet, joilla ei ole jäsenmaksuvapautusperustetta, suorittavat liiton edustajiston vuosittain vahvistaman minimijäsenmaksun. Jos tulo muodostuu ainoastaan eläketulosta, maksaa jäsen tällöin minimijäsenmaksua. Vuonna 2020 minimijäsenmaksu on 8,00€/kk eli 24,00€ neljännesvuosittain.

Minimijäsenmaksua maksaa jäsen, joka on

  • eläkkkeellä tai pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä
  • ulkomaille muuttanut jäsen, joka ei ole työelämässä tai opiskelemassa
  • palkattomalla työlomalla vailla ansiotuloja
  • virkavapaalla vailla ansiotuloja

Minimijäsenmaksua maksaa myös mm. jäsen, joka on au pair,  tai suorittaa vapausrangaistusta vailla ansiotuloja, tai pitää "omaa lomaa" esim. koulutuksen päätyttyä eikä vielä ole ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Minimijäsenmaksua maksaa myös omaishoitaja, jolla ei ole muuta palkkatuloa.

Osa-aikaeläkkeellä oleva maksaa jäsenmaksua vain palkkatulostaan ja siihen rinnastettavasta tulosta; osa-aikaeläkkeistä ei maksata jäsenmaksua.


Alle 68-vuotiaat liiton vapaajäsenet
Ne JHL:n vapaajäsenet, jotka haluavat ylläpitää työttömyysturvaansa, maksavat työttömyyskassan jäsenmaksua 0,33% ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Mikäli ko. henkilö on oikeutettu maksuvapauteen sairauden tai työttömyyden perusteella, tulee maksuvapautus hakea yhdistykseltä tai liitolta.

Jäsenmaksuvapautukset

Maksutavat 
 

Jäsenmaksutaulukko

Kun haluat valtuuttaa työnantajasi perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi, täytä perintäsopimus ja toimita se palkanlaskentaan.Jäsenmaksujen perintäsopimus PDF-tiedostona

Jäsenmaksujen työnantajaperintää hoitaville henkilöille (mm. palkanlaskinjat) on oma ohje jäsenmaksujen tilityksiä ja selvityksiä varten.