Yhdistyksen esittely

Liikunnan ja urheilun toimihenkilöt JHL ry toimii liikunnan ja urheilun työntekijöiden edunvalvojana

 

Yhdistys:

  • valvoo voimassaolevan työlainsäädännön sekä muiden palvelussuhteisiin liittyvien säännösten ja sopimusten noudattamista
  • tekee esityksiä ja solmii paikallisia sopimuksia jäsenistöään koskevista työ- ja virkaehtosopimus-, työympäristö-, yhteistoiminta-asioista ja työelämän kehittämistä sekä muista jäsenistöään koskevista asioista,
  • järjestää kokouksia, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä muuta jäsenistölleen suunnattua harrastustoimintaa,
  • harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton tunnetuksi tekemiseksi,
  • on yhteistoiminnassa yhdistyksen tavoitteita ja toimintatarpeita tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa