Uusi työehtosopimus urheilujärjestöille ja -seuroille

29.3.2023

Palvelualojen työnantajat Palta ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat hyväksyneet hallinnoissaan urheilujärjestöjen työehtosopimuksen sekä sen liityntäpöytäkirjana olevan urheiluseuroja koskevan urheiluseurojen liityntäpöytäkirjan.

Molemmat työehtosopimukset ovat voimassa 24.3.2023–28.2.2025. Palkkaratkaisusta sovitaan vuosina 2023 ja 2024 ensisijaisesti paikallisesti.  

Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus

Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,5 prosentin paikallisella erällä 1.7.2023. Lisäksi toukokuussa maksetaan 400 euron suuruinen kertaerä.  

Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.5.2024 lukien 1,8 prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin paikallisella erällä.  

Urheiluseuroja koskeva liityntäpöytäkirja

Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, vuonna 2023 palkkoja korotetaan 1.7.2023 lukien 3,0 prosentin yleiskorotuksella.

Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.5.2024 lukien 1,8 prosentin yleiskorotuksella.

Lisäksi ratkaisu sisältää tekstimuutoksia.

Liitteenä neuvottelutulokset urheilujärjestöille ja urheiluseuroille.