Luottamusmies

Luottamusmies:

Stina Koivisto

 

puhelin 045 2320110
sähköposti

stina.koivisto@eslu.fi

 

 

Varaluottamusmies: Jarkko Tenkula

  
  

 

 

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmies käy työntekijöiden edustajana neuvotteluja työnantajan kanssa työntekijöiden eduista, työehtosopimuksen soveltamisesta ja työpaikan olosuhteiden kehittämisestä. Luottamusmies ratkoo myös kaikenlaisia esille tulevia erimielisyyksiä työnantajan kanssa.

Luottamusmies

  • edustaa työpaikalla ammattiliittoa ja sen jäseniä
  • valvoo ja soveltaa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön toteutumista työpaikalla
  • neuvottelee kollektiivisesti työsuhdeasioista työnantajan kanssa
  • auttaa ja neuvoo yksittäisiä jäseniä työsuhdekysymyksissä.

Jos sinulla on esimiehesi tai työnantajasi kanssa erimielisyys, jota et itse kykene tai osaa ratkaista, kannattaa kääntyä luottamusmiehen puoleen. Jos ongelmat eivät ratkea työpaikan omin voimin, luottamusmies voi ottaa yhteyttä ammattiliittoon, josta löytyy työsuhde- ja lakipalveluita. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, voit ottaa suoraan yhteyttä omaan liittoosi.