Luottamusmiespalvelu

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmies käy työntekijöiden edustajana neuvotteluja työnantajan kanssa työntekijöiden eduista, työehtosopimuksen soveltamisesta ja työpaikan olosuhteiden kehittämisestä. Luottamusmies ratkoo myös kaikenlaisia esille tulevia erimielisyyksiä työnantajan kanssa.

Luottamusmies

  • edustaa työpaikalla ammattiliittoa ja sen jäseniä
  • valvoo ja soveltaa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön toteutumista työpaikalla
  • neuvottelee kollektiivisesti työsuhdeasioista työnantajan kanssa
  • auttaa ja neuvoo yksittäisiä jäseniä työsuhdekysymyksissä.

Jos sinulla on esimiehesi tai työnantajasi kanssa erimielisyys, jota et itse kykene tai osaa ratkaista, kannattaa kääntyä luottamusmiehen puoleen. Jos ongelmat eivät ratkea työpaikan omin voimin, luottamusmies voi ottaa yhteyttä ammattiliittoon, josta löytyy työsuhde- ja lakipalveluita. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, voit ottaa suoraan yhteyttä omaan liittoosi.

Suurin osa suomalaisista palkansaajista kuuluu ammattiliittoon. Työpaikalla ammattiliittoa ja siihen kuuluvia työpaikan toimihenkilöitä edustaa luottamusmies. Luottamusmies on ensisijainen työntekijöiden edustaja, jonka he valitsevat työehtosopimusten määräysten perusteella. Luottamusmiehen asema perustuu ammattiliiton ja työnantajaliiton solmimiin luottamusmiessopimuksiin ja yhteistoimintalakiin. Luottamusmiesjärjestelmän tehtävänä on työnantajan ja työntekijöiden välisten neuvottelu- ja yhteistoimintasuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen.

Luottamusmies edustaa neuvotteluissa vain järjestäytyneitä eli ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä, mutta yhteistoimintaneuvotteluissa hän voi edustaa myös koko henkilöstöryhmää.

 

Työsuhdeongelmien ratkaiseminen

Työehtosopimuksessa on sovittu, missä järjestyksessä työsuhde-erimielisyyksistä neuvotellaan

  1. Toimihenkilö ja esimies neuvottelevat ensin asiasta. Toimihenkilön kannattaa olla jo tässä vaiheessa yhteydessä luottamusmieheen/ammattiliittoon ja varmistaa se, mihin hänellä on oikeus. Jos asia jää erimieliseksi, toimihenkilö siirtää asian luottamusmiehelle.
  2. Luottamusmies ja työnantajan edustaja neuvottelevat asiasta. Jos asia jää edelleen erimieliseksi, luottamusmies siirtää asian liittojen ratkaistavaksi.
  3. Ammattiliitto ja työnantajaliitto neuvottelevat asiasta. Jos asia yhä edelleen on erimielinen, liitto voi viedä asian oikeuteen, joko työtuomioistuimeen tai yleiseen tuomioistuimeen.
  4. Tuomioistuinkäsittely.