Urheilujärjestöille ja -seuroille 1+1 vuoden sopimus

14.3.2022

Korotuksista voidaan sopia paikallisesti. Uusi sopimus takaa työntekijöille palkankorotuksen siinäkin tapauksessa, että rahanjaosta ei päästä sopuun työpaikalla.

 Sopimus on voimassa vähintään vuoden 2023 tammikuun loppuun saakka.

Ammattiliitto JHL ja työnantajia edustava Palta ovat hyväksyneet urheilujärjestöjen sopimuksen. Sopimuspakettiin kuuluu myös pöytäkirja, jolla sovitaan urheiluseurojen työehdoista.

Sopimus on mallia 1+1 vuotta. Sopimuskausi päättyy 31.1.2024. Työehtosopimus voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään jo 31.1.2023. Näin voidaan tehdä, jos vuoden 2023 palkankorotuksista ei löydy sopua viimeistään 15.12.2022.

Korotukset maksuun keväällä 2022

Neuvottelutuloksen perusteella palkoista voidaan sopia paikallisesti vuosina 2022 ja 2023. Sopimus tehdään luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun kanssa. Jos edustajaa ei ole valittu, luottamusvaltuutetun kanssa. Jos tällaista edustajaa ei ole valittu, paikallinen sopimus voidaan tehdä yhdessä koko henkilöstön ja pääluottamusmiehen kanssa.

Jos paikalliset neuvottelut eivät tuota sopua korotuksista, työntekijöille maksetaan 1.4. alkaen 1,8 prosentin palkankorotus. Korotuksesta 1,2 prosenttia maksetaan yleiskorotuksena kaikille työntekijöille. Työnantaja päättää, miten loput 0,6 prosenttia maksetaan.

Taulukkopalkat nousevat yleiskorotuksella 1,2 prosenttia 1.4.2022 alkaen, jos paikallisesti ei sovita muuta.

Henkilöstönedustajien korvauksia nostetaan 1,8 prosenttia, korotus tulee maksuun 1.4.2022.

Koko neuvottelutulos löytyy tästä linkistä.

Urheiluseurojen sopimus seuraa järjestöjen neuvottelutulosta

Urheiluseurojen työehdoista sovitaan liityntäpöytäkirjalla. Liityntäpöytäkirjan sisältö noudattaa pitkälti urheilujärjestöjen työehtosopimusta. Eroja on esimerkiksi palkankorotuksissa. Urheiluseuroissa maksetaan 1.4.2022 yleiskorotus, jonka suuruus on 1,2 prosenttia. Tämä korotus tulee maksuun, ellei palkoista sovita paikallisesti toisin.

Urheiluseuroja koskeva neuvottelutulos tästä linkistä.