Urheilujärjestöjen työehtosopimuksen neuvottelutulos hyväksytty hallinnoissa

20.3.2020

PALTA ry:n ja JHL ry:n hallinnot ovat hyväksyneet 10.3.2020 saavutetun Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen.

Vuonna 2020 palkkoja korotetaan 1.5.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,4 % suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,0 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % järjestökohtaisena eränä.

Vuonna 2021 palkkoja korotetaan 1.6.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,8 % suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % työnantajan päättämällä tavalla.

Lisäksi ratkaisu sisältää useita tekstimuutoksia.

Neuvottelutulos löytyy materiaalipankinsta.