JHL ja Palta sopineet poikkeuksista yhteistoimintalain neuvotteluaikaan ja lomautusilmoitukseen

25.3.2020

Palta on tänään 25.3.2020 sopinut Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa seuraavista poikkeuksista Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalle:

  • Yhteistoimintalain 51 §:n mukainen neuvotteluaika lyhennetään viiteen (5) päivään kaikissa lomautustilanteissa
  • Työsopimuslain 5 luvun 4 §:n mukainen lomautusilmoitusaika lyhennetään viiteen (5) päivään
  • Työsopimuslain 6 luvun 6 §:n mukainen takaisinottovelvollisuusaika pidennetään 9 kuukauteen

Em. poikkeukset ovat voimassa per heti ja ovat voimassa niin kauan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät maan hallituksen 20.3.2020 päättämät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka.

Näitä muutoksia voivat noudattaa Urheiluseurojen työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevat järjestöt (huomioithan, että urheiluseurat eivät ole työehtosopimuksen soveltamisen piirissä).

Mikäli teillä on jo nyt käynnissä olevia yt-neuvotteluita lomautuksiin liittyen, eli jotka ovat alkaneet ennen 25.3.2020, voitte noudattaa em. viiden päivän neuvotteluaikaa myös näissäkin tapauksissa. Tämä kannattaa kuitenkin käydä vielä läpi yhdessä henkilöstön edustajan / henkilöstön kanssa.