JHL on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 1.10.2018 alkaen

26.9.2018

Kielto on päättynyt 22.10.2018

Liitto on päättänyt poliittisista työtaistelutoimista, joissa etenemme vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa on julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka alkaa 1.10. klo 00.00. Kielto on voimassa toistaiseksi. Jos maan hallitus ei peräänny irtisanomissuojan heikennysesityksistä, liitto pohtii jatkotoimia.

Ohjeita liittyen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

JHL on päättänyt poliittisesta työtaistelusta. Päätös velvoittaa kaikkia työsopimussuhteisia jäseniä poislukien tässä vaiheessa ulosrajatut alat. Päätös ei koske virkasuhteessa työskenteleviä, koska he eivät saa osallistua poliittiseen työtaisteluun.

Kollektiivinen kieltäytyminen ylityöstä ja vuoronvaihdosta ovat laillisia toimia. Ylityön tekeminen vaatii sitä paitsi aina henkilökohtaisen suostumuksen.

Kiellon aikana JHL:n jäsenet eivät anna suostumusta ylityön tekemiseen eivätkä työvuoron vaihtamiseen edes pyydettäessä. Työvuorot tehdään vahvistetun työvuoroluettelon mukaan, eikä niihin tehdä muutoksia.

Työvuoroja ei tule muuttaa paikallisesti sopimalla työntekijän tai luottamusmiehen välillä tästä päivästä lähtien. Jos työnantaja muuttaa yksipuolisesti työntekijän työvuoroluetteloa tai haluaa velvoittaa työntekijää jatkamaan työvuoroa, on työnantajan täytettävä ohessa oleva tulostettava lomake.

Lomakkeen täyttämisellä työntekijä pyytää työnantajaa antamaan määräyksensä kirjallisesti, jolloin määräyksen antaminen tapahtuu todistettavasti. Tärkeää on, että lomakkeeseen saadaan työnantajan tarkasti yksilöity perustelu työvuoroluettelon muuttamiseen. Jos työntekijä on saanut työnantajan määräyksen perusteluineen sähköpostilla, tekstiviestillä tms., niin silloin ei ole tarvetta pyytää työnantajaa täyttämään lomaketta. Työntekijät toimittavat lomakkeet omalle luottamusmiehelleen tai oman alueen aluetoimistoon säilytettäväksi mahdollista tulevaa tarvetta varten.

 

Työnantajalla ei ole oikeutta ryhtyä rankaisutoimenpiteisiin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta johtuen.

Mistä tietoa

Liiton nettisivuille on avattu työtaistelusivusto #viimeinenniitti. Sinne kootaan tietoa liittyen työtaistelun syihin, tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin. Muistathan, että ainoa luotettava informaation lähde ovat liitto ja työtaisteluorganisaatio. Seuraa liiton tiedotusta nettisivujen ja somen kanavien kautta!

Joukkovoimaa, jäsenten keskinäistä solidaarisuutta ja yhteistyötä!

Työtaisteluun liittyen voitte olla yhteydessä työpaikkanne luottamusmieheen tai pääluottamusmies Stina Koivistoon 045-2320110, myös JHL:n aluetoimistot vastaavat mahdollisiin kysymyksiin