Urheilujärjestöille palkkaratkaisu

24.2.2011

Urheilujärjestöjen työehtosopimusneuvotteuluissa saatiin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti 22.2.2011 neuvottelutulos vuoden 2011 palkantarkistuksesta. Työehtosopimus on voimassa 29.2.2012 saakka.

Urheilujärjestöjen työehtosopimusneuvotteuluissa saatiin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti 22.2.2011 neuvottelutulos vuoden 2011 palkantarkistuksesta. Työehtosopimus on voimassa 29.2.2012 saakka.

 

Palkatarkistukset tehdään 1.4.2011 lukien niin, että korotus on 1,9 %. Korotuserän käytöstä kaikille maksettavaan yleiskorotukseen ja erikseen määriteltyihin tarkistuksiin tulee neuvotella JHL:n luottamusmiehen kanssa. Muutoin palkantarkistus tehdään kaikille maksettavana 1,9 % yleiskorotuksena. JHL:n neuovottelijoiden ohje paikallisille luottamusmiehille on, että korotus toteutetaan yleiskorotuksena ellei ole erityisen painavaa syytä muuta sopia. Yleiskorotuksen tulee joka tapauksessa olla vähintään 1,23 %.

 

Urheilujärjestöjen palkkausjärjestelmän vaativuustasojen alimmat palkat ovat 1.4.2011 lukien seuraavat:

 

·        Vaativuustaso A 1.432 €

·        Vaativuustaso B 1.605 €  tai 1.809 €

·        Vaativuustaso C 2.058 €

·        Vaativuustaso D yli C-tason

 

Neuvottelutulokseen sisältyy palkantarkistusten toteuttamista koskeva lausuma, jonka mukaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa sopien voidaan korotuksia lykätä tai niistä luopua tilanteessa, jossa yhteisesti todetaan ettei tarkistuksille ole taloudellisia edellytyksiä.

 

Neuvottelussa sovittiin myös työehtosopimuksen tekstitarkistuksesta, joka koskee työajan ja korvauksen määrittämistä ja etukäteen kirjallisesti tehtävää sopimusta viikonloppuleirien, koulutustilaisuuksien ja muiden vastaavien tapahtumien kohdalla.

 

JHL:n hallitus päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä 3.3.2011.