Työehtosopimus 1.3.2010-29.2.2012

25.5.2010

Uusi työehtösopimus allekirjoitettu 9.4.2010

Uusi työehtosopimus on allekirjoitettu Ek:n kanssa 9.4.2010

Korotukset palkkaan astuvat voimaaan 1.6.2010 ja korotus on suuruudeltaan

0,8 %.  Vuoden 2011 palkankorotukset neuvotellaan 31.1.2011 mennessä.

Työehtosopimus